zasadzie Q-vier

 

DIAGNOSTYKA: Kiedy sprawy stają się trudne, wiarygodne dane i wiarygodne informacje mają znaczenie.

Dziesięciolecia doświadczeń, najnowocześniejsza technika pomiarowa i wiarygodna analiza kwalifikowanych stwierdzeń - to nasza definicja diagnostyki.

Dzięki naszej wszechstronnej i nowoczesnej technice pomiarowej, własnym stanowiskom kontrolnym i wykwalifikowanym pracownikom jesteśmy w stanie przedstawić Państwu sensowny i wiarygodny obraz całościowy. Udzielamy odpowiedzi i wyciągamy wnioski z trudnych pytań dotyczących technologii napędów elektrycznych.

Zdolność do działania dzięki kompleksowej diagnostyce:

| Analiza drgań i częstotliwości
| Termografia
| Optyczne ustawienia laserowe
| Analiza systemów uzwojenia
| Mobilne wyważanie
| Pomiar napięć pasów
| Kontrola napięcia uderzeniowego do 24 kV

 

Maksymalizacja czasów produkcji dzięki ZOI©.

Od wielu lat analizujemy za pomocą naszego systemu " ZOI© - konserwacja zorientowana na stan " konserwacja na miejscu u klienta w celu ograniczenia do minimum zarówno planowanych, jak i nieplanowanych przestojów.

Holistyczna analiza instalacji umożliwia przeprowadzenie indywidualnych i efektywnych cykli konserwacji poprzez dostarczenie decydujących danych na temat intensywności użytkowania, specyficznych obciążeń i właściwego czasu konserwacji.

Proaktywne zarządzanie wydajnością maszyny wykorzystuje regularne cykle pomiarowe, aby zmaksymalizować czas bezawaryjnej pracy maszyny i zminimalizować całkowite koszty. W ten sposób zmniejsza się ryzyko awarii w produkcji, zwiększa możliwość planowania wydatków, unikania szkód następczych i uzyskiwania wiarygodnych informacji na temat pozostałego okresu.